วิธีการชำระเงิน

ท่านสามารถเลือกวิธีการชำระเงิน ได้ดังนี้

1.ในกรณีที่ท่านอยู่ในเขตจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่ ท่านสามารถชำระเงินด้วยเงินสด เมื่อได้รับสินค้า

2.ท่านสามารถเลือกวิธีการชำระเงิน ผ่านทาง Paypal

3.ท่านสามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM หรือ โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

กรุณาเก็บ Slip ไว้เป็นหลักฐาน

แจ้งการโอนเงิน พร้อมหลักฐานการโอนเมื่อท่านได้ชำระเงินแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน โดยให้ระบุ ชื่อผู้ติดต่อ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับที่สะดวก มาที่